Byggnadsvårdrapport – Hösten 2017

Byggnadsvårdrapport - Hösten 2017 Inledning Byggnadsvårdsrapporten är tänkt som en verifikation för vad som är gjort med byggnaden och utgör en del av dess historia och är tänkt att följa fastigheten för kommande generationer och ägare. Beskrivning av projektet Magasinsbyggnad uppförd under 1800-talets andra hälft, placerad på fastighetens innergård i norr sydlig riktning. Berörd timmeryttervägg [...]