Restaurering

Att återställa något till sitt befintliga ursprung, skick eller till en vald tidsepok utan att behöva tillföra allt för mycket nytt material och att främst använda sig av tidsenliga metoder. Bevara kulturhistoriska och eller kulturgeografiska intressanta värden.