Renovering

Renovering

Att förnya och även ibland till viss del genom det förändra en byggnation så att den motsvarar ett nybyggd eller modern byggnation.